PSIHOTERAPIJA – KOJA JE SVRHA PSIHOTERAPIJE?

Psihoterapija ima za svrhu osvešćivanje izvora koji izazivaju stres i emocionalne probleme u Vašem životu.

Prvenstveni cilj psihoterapije je da razreši Vaš emocionalni stres.

Tokom psihoterapije možete steći veće poverenje u samoga sebe, postati sigurniji u komunikaciji, rešavanju problema kao što Vam može biti lakše da  donosite odluke.

Deca i tinejdžeri imaju mogućnost da podele svoje misli i osećanja o stresovima u njihovim životima.

Psihoterapija može pomoći da povećate  razumevanje samog sebe, a isto tako može Vam pomoći da  vodite srećniji i zdraviji život.

TU SAM DA VAM POMOGNEM UKOLIKO IMATE:

  • Bračne probleme
  • Porodične probleme
  • Problema u odnosima sa drugim ljudima
  • Probleme sa partnerom
  • Problemeu školi i na studijama
  • Problemena poslu
  • Probleme sa traumatskim događajima iz prošlosti
  • Strah od otvorenog ili zatvorenog prostora
  • Iznenadne panične napade ili
  • Druge psihičke tegobe

JAVITE SE VAŠEM PSIHOTERAPEUTU JOŠ DANAS !!!

Visit Us On Facebook