Geštalt Psihoterapija – Etički kod

A. ETIČKI KOD

A1
Definise osnovne vrednosti i opste principe Geštalt psihoterapije za clanove koji se obavezuju da uvažavaju, promovišu i da budu rukovodeni sledecim principima: poštovanjem i unapredenjem prava i dostojanstva svake osobe, odgovornoscu, kompetencijom i integritetom.

A2
Odnos izmedu klijenta i Geštalt psihoterapeuta je fundamentalan za Geštalt psihoterapiju. Clanovi treba da budu svesni da su meta brojnih projekcija i da sami mogu nesvesno da projektuju na klijenta.

A3
Clanovi ne smeju manipulisati niti eksploatisati klijente emocionalno, seksualno, finansijski, politicki ili na bilo koji drugi nacin, radi sopstvene ili tude koristi.

A4
Od Clanova se zahteva da objave klijentu svoje kvalifikacije i objasne uslove i nacin rada i o ovom pitanjima treba razgovarati sa klijentom pre nego sto zapocne psihoterapija.

A5
Clanovi treba da obezbede poverljivost, privatnost i sigurnost psihoterapije.

A6
Clanovi treba da imaju redovnu i odgoavarajucu psihoterapeutsku i supervizjsku podrsku.

A7
Od Clanova se ocekuje da na osnovu licnog suda i/ili konsultacija sa svojim supervizorima donose odluke u vezi konflikta interesa klijenata i drugih osoba.

Visit Us On Facebook